Yaroslav Tebenko

Results

Setka Cup 05/09 11:20 - Volodymyr Hera v Yaroslav Tebenko L 3-2
Setka Cup 05/09 10:20 - Roman Mazur v Yaroslav Tebenko W 1-3
Setka Cup 05/09 08:50 - Oleg Sapuzhak v Yaroslav Tebenko W 0-3
Setka Cup 05/09 06:50 - Ihor Kvak v Yaroslav Tebenko W 1-3
Setka Cup 05/09 04:50 - Taras Gil v Yaroslav Tebenko L 3-2
Setka Cup 05/08 19:03 - Oleh Chulanov v Yaroslav Tebenko L 3-0
Setka Cup 05/08 18:50 - Volodymyr Chulanov v Yaroslav Tebenko - View
Setka Cup 05/08 17:50 - Roman Mazur v Yaroslav Tebenko L 3-2
Setka Cup 05/08 16:20 - Oleg Sapuzhak v Yaroslav Tebenko W 0-3
Setka Cup 05/08 14:20 - Ihor Kvak v Yaroslav Tebenko W 0-3
Setka Cup 05/08 12:20 - Taras Gil v Yaroslav Tebenko W 2-3
Setka Cup 05/04 09:50 - Yaroslav Tebenko v Oleh Chulanov L 2-3