Yaroslav Tebenko

Results

Setka Cup 02/23 12:50 - Yaroslav Tebenko v Volodymyr Hera L 2-3
Setka Cup 02/23 10:50 - Andrii Berdii v Yaroslav Tebenko L 3-1
Setka Cup 02/23 08:50 - Serhii Kunynets v Yaroslav Tebenko L 3-2
Setka Cup 02/23 07:50 - Yaroslav Tebenko v Volodymyr Korobko L 1-3
Setka Cup 02/23 06:50 - Ihor Kvak v Yaroslav Tebenko L 3-0
Setka Cup 02/22 20:20 - Yaroslav Tebenko v Volodymyr Hera L 1-3
Setka Cup 02/22 18:20 - Andrii Berdii v Yaroslav Tebenko L 3-2
Setka Cup 02/22 16:20 - Serhii Kunynets v Yaroslav Tebenko W 2-3
Setka Cup 02/22 15:20 - Yaroslav Tebenko v Anton Kernos L 2-3
Setka Cup 02/22 14:20 - Ihor Kvak v Yaroslav Tebenko L 3-1
Setka Cup 02/15 12:50 - Yaroslav Tebenko v Valentin Bondar L 2-3
Setka Cup 02/15 10:50 - Hlib Parfeniuk v Yaroslav Tebenko W 1-3