Alexey Yanshaev

Results

Liga Pro 06/05 23:30 - Alexey Yanshaev v Alexander Gribkov L 2-3
Liga Pro 06/05 22:30 - Alexey Yanshaev v Alexander Gribkov L 2-3
Liga Pro 06/05 21:00 - Alexey Yanshaev v Viktor Ivanov W 3-1
Liga Pro 06/05 20:00 - Oleg Nikiforov v Alexey Yanshaev W 1-3
Liga Pro 06/05 11:30 - Alexey Yanshaev v Viktor Ivanov W 3-1
Liga Pro 06/05 10:30 - Alexander Gribkov v Alexey Yanshaev W 1-3
Liga Pro 06/05 09:30 - Alexey Yanshaev v Oleg Nikiforov W 3-0
Liga Pro 06/05 08:30 - Viktor Ivanov v Alexey Yanshaev W 1-3
Liga Pro 06/04 07:30 - Alexander Gribkov v Alexey Yanshaev W 1-3
Liga Pro 06/04 06:00 - Alexey Yanshaev v Oleg Nikiforov W 3-2
Liga Pro 06/04 05:30 - Viktor Ivanov v Alexey Yanshaev W 1-3
Liga Pro 06/04 04:00 - Alexey Yanshaev v Alexander Gribkov L 2-3