Evgeniy Ilyukhin

Moscow Liga Pro 06/30 02:27 - Stanislav Bychkov v Evgeniy Ilyukhin 8-4
Moscow Liga Pro 06/30 02:00 - Aleksandr Scherbinin v Evgeniy Ilyukhin 6-4
Moscow Liga Pro 06/30 00:30 - Stanislav Bychkov v Evgeniy Ilyukhin 7-3
Moscow Liga Pro 06/29 23:00 - Evgeniy Ilyukhin v Dmitry Balakin 10-7
Moscow Liga Pro 06/29 21:30 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Abelmasov 7-10
Moscow Liga Pro 06/18 19:30 - Sergey Trunenkov v Evgeniy Ilyukhin 8-7
Moscow Liga Pro 06/18 18:00 - Evgeniy Ilyukhin v Sergey Maksakov 10-12
Moscow Liga Pro 06/18 17:30 - Sergey Trunenkov v Evgeniy Ilyukhin 10-11
Moscow Liga Pro 06/18 16:00 - Evgeniy Ilyukhin v Andrey Doncenko 9-9
Moscow Liga Pro 06/18 02:40 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Slashchev 9-10
Moscow Liga Pro 06/18 01:30 - Artem Slashchev v Evgeniy Ilyukhin 10-11
Moscow Liga Pro 06/18 00:00 - Evgeniy Ilyukhin v Stanislav Bychkov 4-11
Moscow Liga Pro 06/17 22:30 - Evgeniy Ilyukhin v Anatoliy Ilyin 6-11
Moscow Liga Pro 06/17 21:30 - Sergey Myagkov v Evgeniy Ilyukhin 11-13
Moscow Liga Pro 06/11 02:37 - Sergey Kuzmin v Evgeniy Ilyukhin 10-5
Moscow Liga Pro 06/11 01:00 - Evgeniy Ilyukhin v Anatoly Ilin 10-9
Moscow Liga Pro 06/11 00:00 - Oleg Kutuzov v Evgeniy Ilyukhin 9-10
Moscow Liga Pro 06/10 23:00 - Oleg Zyuganov v Evgeniy Ilyukhin 11-2
Moscow Liga Pro 06/10 22:00 - Evgeniy Ilyukhin v Sergey Kuzmin 8-11
Moscow Liga Pro 06/09 02:45 - Evgeniy Ilyukhin v Vladimir Kasatkin 6-10
Moscow Liga Pro 06/09 02:00 - Evgeniy Ilyukhin v Dmitry Korneev 12-11
Moscow Liga Pro 06/09 01:00 - Andrey Doncenko v Evgeniy Ilyukhin 10-10
Moscow Liga Pro 06/08 23:30 - Evgeniy Ilyukhin v Vladimir Kasatkin 10-8
Moscow Liga Pro 06/08 22:30 - Dmitry Balakin v Evgeniy Ilyukhin 8-4
Moscow Liga Pro 06/04 02:41 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Zemit 9-10
Moscow Liga Pro 06/04 02:00 - Evgeniy Ilyukhin v Sergey Kuzmin 10-7
Moscow Liga Pro 06/04 01:00 - Sergey Maksakov v Evgeniy Ilyukhin 11-7
Moscow Liga Pro 06/03 23:30 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Zemit 11-6
Moscow Liga Pro 06/03 22:30 - Vladimir Kasatkin v Evgeniy Ilyukhin 11-6
Moscow Liga Pro 06/02 03:00 - Evgeniy Ilyukhin v Stanislav Bychkov 7-9