Evgeniy Ilyukhin

Moscow Liga Pro 04/21 02:29 - Artem Slashchev v Evgeniy Ilyukhin 11-10
Moscow Liga Pro 04/21 02:00 - Sergey Myagkov v Evgeniy Ilyukhin 9-7
Moscow Liga Pro 04/21 00:30 - Artem Slashchev v Evgeniy Ilyukhin 9-8
Moscow Liga Pro 04/20 23:00 - Evgeniy Ilyukhin v Dmitry Balakin 7-9
Moscow Liga Pro 04/20 21:30 - Evgeniy Ilyukhin v Alexey Agapov 10-8
Moscow Liga Pro 04/16 03:00 - Evgeniy Ilyukhin v Stanislav Bychkov 12-10
Moscow Liga Pro 04/16 02:00 - Evgeniy Ilyukhin v Sarvar Atakhanov 8-10
Moscow Liga Pro 04/16 01:00 - Sergey Kuzmin v Evgeniy Ilyukhin 6-11
Moscow Liga Pro 04/15 23:30 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Zemit 14-12
Moscow Liga Pro 04/15 22:30 - Stanislav Bychkov v Evgeniy Ilyukhin 8-11
Moscow Liga Pro 04/09 02:30 - Evgeniy Ilyukhin v Sarvar Atakhanov 6-10
Moscow Liga Pro 04/09 01:30 - Evgeniy Ilyukhin v Vladimir Kasatkin 9-3
Moscow Liga Pro 04/09 00:30 - Evgeniy Ilyukhin v Sarvar Atakhanov 10-9
Moscow Liga Pro 04/08 23:30 - Sergey Myagkov v Evgeniy Ilyukhin 11-8
Moscow Liga Pro 04/08 22:00 - Dmitry Balakin v Evgeniy Ilyukhin 7-10
Moscow Liga Pro 04/07 02:55 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Zemit 10-7
Moscow Liga Pro 04/07 01:30 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Zemit 10-9
Moscow Liga Pro 04/07 00:30 - Evgeniy Ilyukhin v Stanislav Bychkov 10-7
Moscow Liga Pro 04/06 23:30 - Dmitry Korneev v Evgeniy Ilyukhin 7-10
Moscow Liga Pro 04/06 22:00 - Sarvar Atakhanov v Evgeniy Ilyukhin 9-10
Moscow Liga Pro 04/02 02:22 - Sergey Myagkov v Evgeniy Ilyukhin 9-11
Moscow Liga Pro 04/02 01:30 - Artem Slashchev v Evgeniy Ilyukhin 8-6
Moscow Liga Pro 04/02 00:00 - Evgeniy Ilyukhin v Sergey Myagkov 4-11
Moscow Liga Pro 04/01 22:30 - Evgeniy Ilyukhin v Anatoliy Ilyin 10-12
Moscow Liga Pro 04/01 21:30 - Igor Mihaylov v Evgeniy Ilyukhin 9-10
Moscow Liga Pro 03/31 03:00 - Sergey Maksakov v Evgeniy Ilyukhin 9-4
Moscow Liga Pro 03/31 01:30 - Sergey Maksakov v Evgeniy Ilyukhin 9-8
Moscow Liga Pro 03/31 00:00 - Evgeniy Ilyukhin v Andrey Dontsenko 9-8
Moscow Liga Pro 03/30 22:30 - Evgeniy Ilyukhin v Dmitry Balakin 11-9
Moscow Liga Pro 03/30 21:30 - Igor Zemit v Evgeniy Ilyukhin 3-10