Khaitan

Kuwait Fed Cup 04/26 15:30 - Al Nasar v Khaitan L 23-21
Kuwait League 02/18 13:30 - Al Shabab (Kuwait) v Khaitan L 27-24
Kuwait League 02/11 13:30 1 Khaitan v Al Jahra D 28-28
Kuwait League 12/19 14:30 1 Al Arabi (Kuwait) v Khaitan L 26-18
Kuwait League 12/10 13:30 1 Khaitan v Al Fehaheel W 26-24
Kuwait League 11/26 15:00 1 Al Sahel v Khaitan W 24-27
Kuwait League 11/12 15:00 1 Khaitan v Al Sahel - View
Kuwait League 11/06 15:30 1 Khaitan v Al Tadamon (Kuwait) W 30-24
Kuwait League 10/29 16:30 - Khaitan v Kuwait SC L 16-36
Kuwait League 10/23 14:00 1 Khaitan v Al Salmiyah L 24-28
Kuwait League 10/16 14:00 1 Kazma v Khaitan L 30-22
Kuwait League 10/09 15:30 - Burgan SC v Khaitan L 22-20
Kuwait League 10/02 15:30 - Khaitan v Al Salibikhaet L 15-18
Kuwait League 09/24 15:00 1 Khaitan v Yarmouk (Kuwait) L 23-26
Kuwait Fed Cup 04/28 15:30 - Al Kuwait SC v Khaitan L 37-27
Kuwait Fed Cup 04/25 15:30 - Yarmouk v Khaitan W 26-27
Kuwait Fed Cup 04/22 15:30 - Al Tadamon (Kuwait) v Khaitan W 20-22
Kuwait League 02/28 15:00 1 Burgan SC v Khaitan L 21-20
Kuwait League 02/19 16:30 1 Khaitan v Al Qurine W 30-18
Kuwait League 02/06 14:00 - Al Nasar v Khaitan - View
Kuwait League 01/29 16:30 1 Al Sahel v Khaitan W 29-31
Kuwait League 12/20 15:30 1 Khaitan v Al Salibikhaet L 24-27
Kuwait League 12/11 15:00 1 Khaitan v Al Fehaheel W 27-26
Kuwait League 11/29 14:00 1 Al Jahra v Khaitan W 25-32
Kuwait League 11/20 13:30 - Yarmouk v Khaitan - View
Kuwait League 11/15 15:30 - Khaitan v Al Shabab W 35-28
Kuwait League 11/01 15:30 - Al Tadamon v Khaitan W 19-26
Kuwait League 10/23 13:30 1 Khaitan v Kuwait SC L 20-32
Kuwait League 10/18 14:00 - Khaitan v Al Salmiya L 21-22
Kuwait League 10/09 15:00 1 Kazma v Khaitan L 29-25